فیلم تکنیک خلا ذهنی و ریکاوری روش خلا ذهنی و ریکاوری برای مطالعه دروس

 

روش خلا ذهنی و ریکاوری برای مطالعه دروس

آموزش خلا ذهنی

 

 

این ویدئو از دکتر پرتوی مشاور برتر تهران در مقطع پایه تا دکتری هستش که در این ویدئو روش خلا ذهنی برای مطالعه دروس توضیح داده شده است و از روش ریکاوری برای جمع بندی استفاده میکنیم