هر روز با مشاورت

 

همه ی آن دنگ و فنگ یک ساله برای چند ساعت جلسه ی کنکوره .

مهم ترین چیز اینه که این چند ساعت چی کار می کنین ؟

صدای آرام کولر ، باد خنک و آفتاب داغ پشت پنجره . همین و سکوت . شاید تنها چیزی که شنیده می شه ، جیر جیر صندلی ها باشه و قژ قژ مدادها . سیاهی مداد ، خانه های خالی رو پر میکنه . دونه دونه ....

دلت ضعف میره یا غنج ؟ می ترسی یا امید داری ؟ بستگی به خودت داره . کلی بالا و پایین شدی ، زیر و رو شدی ، به آب و آتیش زدی ، همه ش رو باید اینجا پس بدی . هرچی داری باید بریزی رو دایره . باید قال قضیه رو بکنی . باید تموم زورت رو بزنی که همه چیز خوب پیش بره .

مرکز من و مشاورم